Per hores

Cuidadora per hores. L'inici de tot.


Horaris:

Els horaris són a convenir. Tant poden ser dues hores per ajudar a llevar als matins, fer la higiene i ajudar a esmorzar; com poden ser hores a la tarda per anar a fer un passeig i fer companyia. També es poden contractar vetlles nocturnes, segons les nits a la setmana que es necessitin.

L'horari s'adapta a les necessitats de la persona a cuidar i pot anar variant amb el pas dels temps. 

Tipus de contracte: Indefinit, de Treballador de la Llar, dins del règim general però amb les peculiaritats del servei domèstic.

Qui contracte és el cap de família. Una part de la feina de Granma és fer el tràmit amb l'Administració per donar d'alta a l'ocupador i obrir-li un CCC.

Aquest contracte consta de seixanta dies de prova, durant els quals, tant família com treballador, poden desistir de la relació laboral sense previ avís i sense indemnització. 

Passats aquests seixanta dies, tant família com treballador/a cal que facin el corresponent preavís.


Tasques:

  • Cuidar (higiene personal completa)
  • Acompanyament emocional
  • Neteja de la llar
  • Preparació d'àpats
  • Abastiment de la llar (compres)
  • Acompanyament mèdic i hospitalari
  • Petites tasques de jardineria